Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor www.driversuutsalland.nl

Mei © 2011 Drivers Uut Salland

Alle rechten voorbehouden.


Dit is de officiële website van Driversuutsalland Door deze site te bezoeken, verklaart u kennis genomen te hebben van onze gebruiksvoorwaarden en die te aanvaarden Transportdag.com behoudt zich het recht voor de informatie op deze site ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


Deze openbaar toegankelijke website is louter bedoeld om informatie te verstrekken over  Chauffeurs vereniging Drivers Uut Salland, en leden in staat te stellen contact met ons op te nemen.

Alle afbeeldingen, logo’s en HTML-code voor deze site zijn intellectuele eigendom van Driversuutsalland.nl & com en/of haar Sponsoren en leden. Het ongeoorloofd reproduceren, kopiëren, aanpassen, wijzigen of op welke wijze dan ook dupliceren van de inhoud van deze site of specifieke onderdelen ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden en zal strafrechtelijk worden vervolgd.

Onder ongeoorloofd gebruik van deze website wordt verstaan:

(a) het wijzigen van de HTML-code, CGI-scripts, afbeeldingen of elk ander onderdeel van de site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;

(b) het overdragen of publiceren van informatie die als bedreigend, haatdragend, discriminerend of obsceen wordt beschouwd;

(c) het versturen van ongewenste e-mail (spam) via onze website;

(d) elke poging om de correcte werking van de site te verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het hacken van de site of specifieke delen ervan of het verwijderen of wijzigen van de content van de site.

 

Driversuutsalland.nl ( D.U.S ) kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of nalatigheden op deze website, noch voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van deze site.

Transportdag.com is onderdeel van chauffeurs vereniging Drivers Uut Salland /www.driversuutsalland.nl